header image
 

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo công trình

Admin| 30/03/2017

Căn cứ theo quy định tại Điều 96 Luât xây dựng 2014 thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường họp sửa chữa, cải tạo công trình như sau:

 

Điều 96. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

3. Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

4. Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

 

Theo đó, nếu như công trình của anh/chị không thuộc trường hợp miễn giấy phép thì vẫn phải nộp hồ sơ xin phép, các trường hợp miễn giấy phép đó chính là:

 

- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

 

- Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

 

Đối chiếu với quy định trên nếu như anh.chị không thuộc các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì phải nộp hồ sơ nêu trên đến UBND hoặc Sở xây dựng (nếu Sở xây dựng đang quản lý) để xin giấy phép phù hợp.

0911397985