header image
 
Biểu mẫu (2 Bài viết)
12 biểu mẫu mới về hóa đơn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP Tổng hợp các biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020
12 biểu mẫu mới về hóa đơn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP

12 biểu mẫu mới về hóa đơn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) quy định về hóa đơn, chứng từ đã ban hành kèm theo 12 biểu mẫu mới về hóa đơn sau đây:...
read more
Tổng hợp các biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Tổng hợp các biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành các biểu mẫu văn bản hành chính, chính thức được áp dụng từ ngày 05/3/2020....
read more
0911397985