header image
 
Chính sách pháp luật (1 Bài viết)
Hướng dẫn bảo vệ việc làm cho người tố cáo
Hướng dẫn bảo vệ việc làm cho người tố cáo

Hướng dẫn bảo vệ việc làm cho người tố cáo

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2020....
read more
0911397985