header image
 
Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp (4 Bài viết)
Quy định về công ty có vốn nhà nước trên 50 % Thành lập công ty Giải thể doanh nghiệp Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần
Quy định về công ty có vốn nhà nước trên 50 %

Quy định về công ty có vốn nhà nước trên 50 %

heo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ ...
read more
Thành lập công ty

Thành lập công ty

Bạn muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh? Bạn muốn thành lập thêm công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh mới? Bạn cần hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan?...
read more
Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp

Công ty là một pháp nhân là “con người” do pháp luật tạo ra nên nó cũng tuân thủ theo quy luật “sinh-lão-bệnh-tử” do đó giải thể là quá trình “chết” đi của công ty dù là lý do gì. ...
read more
Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Nếu bạn muốn thành lập công ty cổ phần thành công 100%, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng về lựa chọn đối tác để hợp tác, chuẩn bị ngành nghề hoạt động kinh doanh, mức vốn đăng ký kinh doanh, địa chỉ dự định đặt công ty...
read more
0911397985