header image
 
Tư vấn pháp luật Thừa kế (1 Bài viết)
Ở nước ngoài có được thừa kế theo di chúc?
Ở nước ngoài có được thừa kế theo di chúc?

Ở nước ngoài có được thừa kế theo di chúc?

Tôi có người con trai đã được em ruột của tôi nhận làm con nuôi và di cư qua Mỹ. Nay tôi muốn làm di chúc để lại toàn bộ nhà đất ở Việt Nam cho cháu có được không?...
read more
0911397985