header image
 
Văn bản (5 Bài viết)
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng pháo Vay nợ bao nhiêu thì bị truy tố trách nhiệm hình sự? Quyết định 1708/QĐ-BTNMT Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia th
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng pháo

Ngày 27/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/01/2021 (thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP). Nghị định số 137 bao gồm 04 chương, 26 điều, trong đó quy định nhiều điểm mới về khái niệm các loại pháo...
read more
Vay nợ bao nhiêu thì bị truy tố trách nhiệm hình sự?

Vay nợ bao nhiêu thì bị truy tố trách nhiệm hình sự?

Vay mượn nợ không trả hay Vay mượn nợ bao nhiêu bị truy tố trách nhiệm hình sự. Đây là câu hỏi mà nhiều người hay thắc mắc. Vậy nên hãy cùng luật Cao Nguyên tìm hiểu qua...
read more
Quyết định 1708/QĐ-BTNMT Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030

Quyết định 1708/QĐ-BTNMT Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030

Cập nhật Quyết định 1708/QĐ-BTNMT Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030...
read more
Công văn 2935/UBND-VX TP Hồ Chí Minh về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Công văn 2935/UBND-VX TP Hồ Chí Minh về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Cập nhật Công văn 2935/UBND-VX TP Hồ Chí Minh về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020...
read more
Quyết định 1190/QĐ-TTg Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định 1190/QĐ-TTg Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

Cập nhật Quyết định 1190/QĐ-TTg Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030...
read more
Chỉ thị 32/CT-TTg 2020 Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Chỉ thị 32/CT-TTg 2020 Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Cập nhậtChỉ thị 32/CT-TTg 2020 Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng...
read more
0911397985