Hiện nay, không ít doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau mà nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực. Việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một vấn đề pháp lý quan trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đối với nhãn hiệu. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến bạn các thông tin về Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Khái niệm về Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đó trong phạm vi và thời gian nhất định.

Việc đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là căn cứ pháp lý để thể hiện sự độc quyền sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu.

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định tại Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó;
 • Nhãn hiệu được bảo hộ trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó.
Việc đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu
Việc đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua người đại diện theo ủy quyền);
 • Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Các tài liệu khác (nếu có).

Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật về chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Công ty Luật Cao Nguyên sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sau đó chúng tôi sẽ soạn thảo toàn bộ hồ sơ dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng.

Bước 2: Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc khách hàng có thể ủy quyền cho Công ty Luật Cao Nguyên gửi hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Trường hợp chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

– Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì thời hạn giải quyết là: 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn yêu cầu, đồng thời Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người yêu cầu và ấn định thời hạn cho chủ sở hữu văn bằng bảo hộ đưa ra ý kiến của mình về việc chấm dứt hiệu lực. Ngoài ra, có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa bên thứ ba và chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đó trong phạm vi và thời gian nhất định.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đó trong phạm vi và thời gian nhất định.

Bước 4: Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ/thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Quyết định chấm dứt văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Dịch vụ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cần thiết và soạn thảo toàn bộ hồ sơ cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ phúc đáp các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Theo dõi, cung cấp thông tin cho khách hàng xuyên suốt quá trình thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cho khách hàng sau khi thực hiện việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về quy trình, thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu!

Thông tin liên hệ