Tư vấn pháp luật về đấu thầu

Đấu thầu là phương thức minh bạch nhất để lựa chọn ra đơn vị hoặc [...]

Trách nhiệm của nhà thầu trong thi công xây dựng

Trách nhiệm của nhà thầu thi công theo quy định pháp luật có những nội [...]

Phá dỡ công trình đang thi công khi giấy phép xây dựng hết hạn

Tư vấn về việc Phá dỡ công trình đang thi công khi giấy phép xây [...]

Không có tư cách pháp nhân có được tham gia đấu thầu hay không?

không có tư cách pháp nhân nên không được giao dịch dân sự Theo luật [...]