Không tự nguyện thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thì giải quyết thế nào?

Khi một cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật hành [...]

Thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính

Theo quy định tại điều 86, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 về [...]

Không làm chủ tốc độ khi lái xe bị xử phạt thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 8 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử [...]