Kiểu dáng công nghiệp được xem là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản có giá trị của doanh nghiệp.Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một thủ tục pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, chống lại sự sao chép và tránh được các rủi ro xung đột với các tổ chức kinh doanh khác. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nói riêng, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến Quý khách hàng thông tin về Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Khái niệm về kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp

Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) quy định kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
 • Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp

Chủ thể có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), có thể hiểu, các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký như trên sẽ có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp, bản vẽ;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Bản sao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đầu tiên; Phần xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn đầu tiên; danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác;
 • Các tài liệu khác (nếu có).

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bước 1: Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Đơn được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn.

Người nộp đơn sẽ được thông báo kết quả thẩm định hình thức, trong đó kết luận đơn có hợp lệ hay không. Nếu trường hợp đơn không hợp lệ, người nộp đơn cần khắc phục thiếu sót của đơn, hoặc đưa ra ý kiến phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nêu trong Thông báo.

Bước 3: Công bố đơn

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được công bố vào thời điểm muộn hơn theo yêu cầu của người nộp đơn tại thời điểm nộp đơn nhưng không quá bảy tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn
Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận là hợp lệ sẽ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Đối với kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký được thẩm định nội dung trong thời hạn bảy tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết và soạn thảo toàn bộ hồ sơ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và báo cáo cho khách hàng;
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng đúng tiến độ.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị  uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về quy trình, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp!

Thông tin liên hệ