Nhãn hiệu là kết quả của sự sáng tạo, là “tài sản” sống còn của nhiều doanh nghiệp. Việc đăng ký nhãn hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn giúp người tiêu dùng đảm bảo được rằng, họ mua sản phẩm, dịch vụ đúng như mong đợi. Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như tránh xảy ra những sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục, Công ty Luật Cao Nguyên TQT xin chia sẻ đến bạn thông tin hữu ích về thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Khái niệm về nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Một vài loại nhãn hiệu cụ thể được quy định như sau:

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Điều kiện đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) quy định nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Như vậy, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện trên nếu muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ.

Đối tượng có quyền đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022), chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;
 • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;
 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
 • Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;
 • Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
 • Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nêu trên, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
 • Đồng thời, nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
 • Mẫu nhãn hiệu kèm theo (tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn nộp thông qua người đại diện theo ủy quyền);
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Các tài liệu khác (nếu có).

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn.

Người nộp đơn được thông báo kết quả thẩm định hình thức, trong đó kết luận đơn có hợp lệ hay không.

Bước 3: Công bố đơn

Đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ được Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ: Thông tin cơ  bản về đơn công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp; Các thông tin chi tiết về bản chất nhãn hiệu trong đơn được Cục Sở  hữu trí tuệ cung cấp cho người có yêu cầu tiếp cận thông tin.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn hợp lệ được thẩm định nội dung trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Người nộp đơn sẽ được thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó kết luận nhãn hiệu có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không và đơn có đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên hay không.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng  yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đáp ứng yêu cầu về bảo hộ, và nộp đầy đủ các khoản phí và lệ phí thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn
Đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật Cao Nguyên TQT

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký nhãn hiệu;
 • Hỗ trợ khách hàng tạo tên nhãn hiệu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
 • Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng đúng tiến độ;
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên TQT về đăng ký nhãn hiệu. Chúng tôi hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên sẽ giúp cho Quý khách hàng tháo gỡ những vướng mắc của mình. Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đăng ký nhãn hiệu thì có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!

Thông tin liên hệ