Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài có những quy định pháp lý đặc thù, đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật dẫn đến mất nhiều thời gian, công sức. Vì thế, lựa chọn sáng suốt nhất là thuê dịch vụ pháp lý của Luật sư chuyên sâu về luật doanh nghiệp và đầu tư để giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả. Với đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm, am hiểu thị trường và pháp luật, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến Quý khách hàng thông tin về Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Khái niệm về công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam do Nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Nhà đầu tư nước ngoài tự đứng ra quản lý, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động dựa theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời chịu sự điều chỉnh của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Điều kiện về quốc tịch của nhà đầu tư

Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký hiện diện thương mại tại Việt Nam khi có quốc tịch đến từ các nước là thành viên của WTO với hình thức: Hợp đồng kinh doanh; Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam, Thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh công ty tại Việt Nam.

Điều kiện về địa điểm triển khai dự án, địa điểm đặt trụ sở công ty

Nhà đầu tư nước ngoài cần phải lựa chọn địa điểm thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu kinh doanh: có hợp đồng thuê nhà/thuê văn phòng tại Việt Nam để đăng ký trụ sở khi thành lập công ty.

Điều kiện về năng lực tài chính của Nhà đầu tư nước ngoài

Tổng vốn đầu tư bao gồm vốn tự có và vốn huy động. Trước tiên, nhà đầu tư nước ngoài cần xác định tổng mức đầu tư, cơ cầu nguồn vốn đầu tư. Khi thành lập công ty tại Việt Nam, nhà đầu tư cần chú ý các vấn đề sau:

 • Quy định về tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Quy định về tổng số vốn đầu tư của dự án được đăng ký tối đa là bao nhiêu so với số vốn góp của nhà đầu tư. Hoặc quy định về số vốn đầu tư, số vốn góp tối thiểu nhà đầu tư phải đăng ký trong dự án;
 • Quy định về thời hạn góp đủ số vốn đầu tư.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có xu hướng phổ biến
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có xu hướng phổ biến

Điều kiện về kinh nghiệm của nhà đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài cần giải trình về kinh nghiệm của nhà đầu tư với các mục tiêu dự định đầu tư. Kinh nghiệm kinh doanh của nhà đầu tư có thể giúp nhà nước Việt Nam đánh giá khả năng thực hiện dự án một cách thành công.

Điều kiện cần đáp ứng về ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật Đầu tư 2020 đã thể hiện một cách chi tiết các yêu cầu cụ thể cho từng ngành nghề kinh doanh hoặc lĩnh vực đầu tư có điều kiện của Nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Công ty 100% vốn nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam do Nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Nhà đầu tư nước ngoài tự đứng ra quản lý, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình.
Công ty 100% vốn nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam do Nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Nhà đầu tư nước ngoài tự đứng ra quản lý, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong một số trường hợp.

Nếu dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn sau đây:

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư 2020;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền cần chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để nộp theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc dấu của công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty tiến hành khắc dấu tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp ban hành.

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Nêu ra các ưu/nhược điểm khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cần thiết và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cho khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ và báo cáo cho khách hàng;
 • Bàn giao kết quả đúng tiến độ.

Trên đây là những thông tin tư vấn của về thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về quy trình, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài!

Thông tin liên hệ