Với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã trở thành một cơ hội hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Việc tham gia vào thị trường quốc tế không chỉ mang lại lợi nhuận tiềm năng mà còn giúp mở rộng thị trường kinh doanh và tiếp cận nguồn lực, công nghệ hiện đại… Tuy nhiên, thủ tục đầu tư ra nước ngoài không phải là một quá trình đơn giản. Nó đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng về các điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhằm giúp Quý khách hàng đạt được hiệu quả trong hoạt động đầu tư, tránh những rắc rối pháp lý, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến bạn thông tin về Thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Khái niệm về đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;
 • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 60 Luật Đầu tư 2020, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư 2020;
 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện;
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép;
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì sẽ thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài từ phía Công ty Luật Cao Nguyên
Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn tổng quan các quy định của pháp luật về vấn đề đầu tư ra nước ngoài;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cần thiết và soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh cho khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Hướng dẫn thực hiện các nội dung cần thiết sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Đưa ra phương án tư vấn tối ưu nhất cho quyền lợi của khách hàng;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng sau khi thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về quy trình, thủ tục đầu tư ra nước ngoài!

Thông tin liên hệ