Trong thời đại kinh doanh đầy cạnh tranh và biến đổi không ngừng, việc giải thể doanh nghiệp đã trở thành một chủ đề quan trọng và đáng quan tâm. Khi một doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì có thể lựa chọn rút lui khỏi thị trường thông qua thủ tục giải thể doanh nghiệp. Việc giải thể doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý khá phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Do đó, để chủ doanh nghiệp không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp đến Quý khách hàng thông tin hữu ích về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Khái niệm về giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chủ thể doanh nghiệp tiến hành thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi công ty tuyên bố giải thể sẽ không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa của công ty.

Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện giải thể

Căn cứ theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể doanh nghiệp

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, việc đăng ký giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định, nghị quyết giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể. Sau đó gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho cơ quan Thuế.

Doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Thuế theo quy định.

Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chủ thể doanh nghiệp tiến hành thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chủ thể doanh nghiệp tiến hành thủ tục pháp lý nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

 • Tư vấn các điều kiện pháp lý, giấy tờ, hồ sơ cần thiết để giải thể doanh nghiệp;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ và đại diện khách hàng làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi, kiểm tra tiến trình xử lý hồ sơ cho tới khi khách hàng nhận được quyết định giải thể;
 • Đại diện khách hàng xử lý các vướng mắc tồn đọng trong công tác kế toán, thuế, tài chính, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…
 • Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp;

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về giải thể doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên sẽ giúp cho Quý khách hàng tháo gỡ những vướng mắc của mình. Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến giải thể doanh nghiệp thì có thể liên hệ ngay cho Công ty Luật Cao Nguyên để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông tin liên hệ