Khi nền kinh tế, xã hội phát triển, các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần; giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật Cao Nguyên xin cung cấp thông tin thông qua bài viết dưới đây.

Khái quát các loại tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp

Thứ nhất, tranh chấp giữa công ty và các thành viên trong công ty. Tranh chấp này thường xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc các thành viên hoặc cổ đông không góp đủ vốn theo cam kết hoặc đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tranh chấp về định giá tài sản khi góp vốn hoặc không chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, tranh chấp về quyền và lợi ích, phân chia lợi nhuận.

Thứ hai, tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần. Loại tranh chấp này thường phát sinh từ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên mà người quản lý trong công ty cho rằng là không hợp pháp, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ.

Thứ ba, tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với nhau. Các tranh chấp này chủ yếu liên quan đến việc chọn người đại diện theo pháp luật, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong công ty.

Có thể hiểu, tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp là những mâu thuẫn, xung đột giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Phương thức giải quyết tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty

Phương thức thứ nhất: Thương lượng

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí;
 • Quy trình đơn giản, không có sự ràng buộc của quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết;
 • Các bên tự do, linh hoạt bàn bạc, thỏa thuận và tìm ra giải pháp phù hợp với mong muốn của mình.

Nhược điểm:

 • Đòi hỏi sự tự nguyện, hợp tác của các bên;
 • Trường hợp một bên có thể lợi dụng phương thức thương lượng để kéo dài thời gian dẫn đến tranh chấp không những không được giải quyết mà còn hết thời hạn được khởi kiện tại Tòa.

Phương thức thứ hai: Hòa giải

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí;
 • Có sự tham gia của bên thứ ba với trình độ chuyên môn vững chắc sẽ giúp các bên tìm ra giải pháp công bằng và hợp lý;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Nhược điểm:

 • Thỏa thuận hòa giải không có tính ràng buộc các bên tranh chấp;
 • Một trong các bên dễ lợi dụng phương thức này để kéo dài thời gian dẫn đến hết thời hiệu khởi kiện tại Tòa án.

Phương thức thứ ba: Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài

Ưu điểm:

 • Quyết định của Trọng tài có giá trị cưỡng chế thi hành;
 • Quá trình xét xử kín, thông tin của các bên tranh chấp được bảo mật;
 • Trọng tài viên là bên thứ ba độc lập, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tranh chấp nên đảm bảo một quy trình công bằng và khách quan cho đôi bên.

Nhược điểm:

 • Chi phí giải quyết tranh chấp của Trọng tài thường cao hơn các phương thức khác;
 • Quá trình giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài có thể mất thời gian dài hơn so với một số phương thức khác, như thương lượng;
 • Phán quyết Trọng tài mang giá trị chung thẩm, các bên tranh chấp không thể yêu cầu Trọng tài xét xử lại lần nữa;
 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài khi các bên có thoả thuận lựa chọn Trọng tài.

Phương thức thứ tư: Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án

Ưu điểm:

 • Đương sự có thể kháng cáo nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm;
 • Phán quyết của Tòa án có tính cưỡng chế cao;
 • Xét xử minh bạch, công khai;
 • Các bên không phải trả thù lao cho thẩm phán.

Nhược điểm:

 • Quá trình tố tụng có thể kéo dài, thủ tục phức tạp;
 • Nguyên tắc xét xử công khai nên uy tín các bên có thể bị giảm sút.
Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án
Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty

Trường hợp tranh chấp xảy ra, nếu các bên không thương lượng, hòa giải được thì có thể đưa ra Tòa án để giải quyết.

Tòa án theo vụ việc: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty là một trong những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Tòa án theo cấp: Theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Tòa án theo lãnh thổ: Người khởi kiện có thể nộp đơn tại Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc (nếu bị đơn là cá nhân) hoặc nơi bị đơn có trụ sở (nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức), trừ trường hợp các bên thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức để giải quyết những tranh chấp về kinh doanh, thương mại nói chung và tranh chấp trong nội bộ công ty nói riêng.

Trường hợp tranh chấp xảy ra, nếu các bên không thương lượng, hòa giải được thì có thể đưa ra Tòa án để giải quyết.
Trường hợp tranh chấp xảy ra, nếu các bên không thương lượng, hòa giải được thì có thể đưa ra Tòa án để giải quyết.

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan đến tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết;
 • Soạn thảo tài liệu, giấy tờ liên quan tới việc giải quyết tranh chấp;
 • Đánh giá hồ sơ và đưa ra phương án giải quyết có lợi nhất cho khách hàng;
 • Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho khách hàng;
 • Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Trường hợp cần sự hỗ trợ của Luật sư, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Thông tin liên hệ