Với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội đòi hỏi sự giao thương giữa các quan hệ kinh tế, xã hội ngày càng rộng. Việc thiết lập các giao dịch đóng vai trò vô cùng quan trọng. Điển hình là các giao dịch liên quan đến hợp đồng dân sự.

Việc giao kết hợp đồng dân sự diễn ra rất phổ biến, tuy nhiên vì các yếu tố chủ quan hoặc trở ngại khách quan dẫn đến việc một bên hoặc các bên vi phạm một hoặc các thỏa thuận trong hợp đồng dẫn đến phát sinh tranh chấp hợp đồng dân sự.

Vậy Hợp đồng là gì? Thế nào là tranh chấp hợp đồng dân sự?

Hợp đồng là một loại giao dịch không thể thiếu với bất cứ chủ thể nào dù là cá nhân hay pháp nhân. Hợp đồng được quy định tại Bộ luật dân sự, theo đó “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên trong các giao dịch dân sự về việc thực hiện một công việc, theo đó làm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong hợp đồng.

Hiện nay chưa có định nghĩa về tranh chấp hợp đồng dân sự tuy nhiên có thể hiểu rằng: Tranh chấp hợp đồng dân sự là sự xung đột, mâu thuẫn giữa các chủ thể giao kết hợp đồng khi một bên hoặc các bên vi phạm các thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng tại thời điểm giao kết.

Có bao nhiêu loại hợp đồng dân sự?

Theo quy định tại điều 402 BLDS 2015 quy định có 06 loại hợp đồng dân sự chủ yếu sau: Hợp đồng song vụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng chính, hợp đồng phụ, hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba và hợp đồng có điều kiện.

Mỗi loại hợp đồng có những đặc điểm và hình thức khác nhau tuy nhiên sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau: chủ thể ký kết, đối tượng của hợp đồng, số lượng, chất lượng, giá, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm, quyền và nghĩa vụ của các bên, phạt vi phạm, phương thức giải quyết tranh chấp, hiệu lực hợp đồng, cam đoan của các bên….

Hợp đồng là một loại giao dịch không thể thiếu với bất cứ chủ thể nào dù là cá nhân hay pháp nhân.
Hợp đồng là một loại giao dịch không thể thiếu với bất cứ chủ thể nào dù là cá nhân hay pháp nhân.

Làm sao để hạn chế vi phạm hợp đồng dân sự?

Để đảm bảo Hợp đồng được giao kết đúng quy định của pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của chủ thể giao kết hợp đồng bạn có thể liên hệ ngay dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng từ Công ty Luật TNHH Cao Nguyên TQT.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự ngoài tố tụng tư pháp?

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng dân sự, đến với dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự cụ thể:

  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự bằng con đường tự thương lượng: Sau khi nhận được yêu cầu và nhận ủy quyền từ các bạn, Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự sẽ hỗ trợ các bạn tiến hành đàm phán, dàn xếp thương lượng để thay các bạn tháo gỡ những bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng nhằm hạn chế tối đa chi phí cho bạn.
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Trung tâm trọng tài: Là việc các bên thỏa thuận đưa các tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh liên quan đến quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng đã giao kết ra Trọng tài, phán quyết của Trọng tài sẽ là phán quyết chung thẩm, có giá trị cưỡng chế thi hành.

Ở nước ta hiện nay trọng tài được tổ chức dưới hình thức Trung tâm trọng tài thường trực bao gồm: Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các trung tâm trọng tài kinh tế. Hiện tại có cả nước có hơn 43 trung tâm trọng tài. Ví dụ: Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Valuinco, Trung tâm trọng tài thương mại Miền Trung, Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Việt-Trung, Trung tâm trọng tài Kinh Tế Việt Nam, Trung tâm trọng tài thương mại D2, Trung tâm trọng tài thương mại đầu tư Việt Nam…

Mặc dù thủ tục trọng tài đơn giản và nhanh chóng tuy nhiên do phán quyết của trọng tài không có yếu tố quyền lực Nhà nước dẫn đến việc cưỡng chế thi hành  các Quyết định của trọng tài không cao và việc thực hiện phán quyết phụ thuộc rất nhiều vào ý thức thực hiện của các bên.

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng dân sự bằng con đường tố tụng tư pháp cần lưu ý những vấn đề nào?

Hiện nay, phương thức khởi kiện được đại đa số các bên lựa chọn khi xảy ra tranh chấp Hợp đồng dân sự. Tuy nhiên nhiều trường hợp các bạn chưa có kinh nghiệm tố tụng tranh chấp Hợp đồng dân sự và chưa nắm rõ các quy định của pháp luật dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp. Bằng kiến thức chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm tố tụng tại các cấp Tòa án nhiều năm, nay Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng dân sự sẽ lưu ý các vấn đề quan trọng trong quá trình khởi kiện tại Tòa án để đảm bảo tối đa quyền lợi của các bạn, cụ thể:

Trước khi tiến hành khởi kiện

Các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng dân sự phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thu thập các chứng cứ có lợi cho mình trước khi tiến hành khởi kiện đồng thời soạn thảo hồ sơ khởi kiện chính xác và hợp lệ sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi và đẩy nhanh tiến độ giải quyết trong quá trình tố tụng tại Tòa án. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất và giá trị của các tài liệu, chứng cứ cũng như cách thức thu thập tài liệu chứng cứ không hề đơn giản và dễ dàng nhất là việc thu thập từ các Cơ quan nhà nước hay thu thập từ chính đối phương. Tuy nhiên với dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng dân sự, Công ty Luật TNHH Cao Nguyên TQT sẽ hướng dẫn hoặc theo ủy quyền của các bạn tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ đó một cách nhanh chóng và chính xác đồng thời soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện đầy đủ để đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hồ sơ khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cần tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của đối phương để đảm bảo Bản án/Quyết định của Tòa án có khả năng thi hành nhằm đảm bảo hiệu quả thi hành  khi Bản án/Quyết định có hiệu lực pháp luật. Đến với dịch vụ Công ty Luật TNHH Cao Nguyên TQT sẽ thay các bạn tiến hành làm việc với các cơ quan nhà nước như UBND, Sở tài nguyên và môi trường, Ngân hàng… để xác minh các thông tin về tài sản, dòng tiền…và đề xuất áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình tố tụng đúng thời điểm và nhanh chóng để bảo vệ tối đa quyền lợi của các bạn.

Hiện nay, phương thức khởi kiện được đại đa số các bên lựa chọn khi xảy ra tranh chấp Hợp đồng
Hiện nay, phương thức khởi kiện được đại đa số các bên lựa chọn khi xảy ra tranh chấp Hợp đồng

Lưu ý trong quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp Hợp đồng dân sự tại Tòa án có thẩm quyền

Hiện nay dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết và nhận ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp Hợp đồng dân sự tại Tòa án có thẩm quyền rất phổ biến. Do đó để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình, các bạn nên ký kết dịch vụ Luật sư để Luật sư tư vấn hoặc trực tiếp thay mặt các bạn tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp. Trong quá trình thực hiện tố tụng, Luật sư sẽ áp dụng các quy định của pháp luật và tài liệu có liên quan tới công việc mà mình đại diện để lập phương án thực hiện và thống nhất với các bạn; tiến hành xác lập, thực hiện giao dịch được ủy quyền, thường xuyên thông báo diễn tiến và đề xuất các ý kiến mới; đề nghị mức bồi thường và các biện pháp bảo đảm bồi thường; tham gia phiên tòa và trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bạn; phát hiện và khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; kháng cáo bản án, quyết định của Toà án… Như vậy dịch vụ Luật sư sẽ giải quyết giúp bạn rất nhiều khó khăn khi tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp Hợp đồng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ