Khi nền kinh tế ngày càng phát triển đa dạng và phức tạp, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ xảy ra là điều tất yếu. Để giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại một cách hiệu quả, các bên cần thiết phải nắm rõ các quy định của pháp luật có liên quan. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý về lĩnh vực này, Công ty Luật Cao Nguyên xin gửi đến bạn thông tin về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

Khái niệm về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Theo khoản 7 Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 thì chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Như vậy, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ là sự mẫu thuẫn, xung đột về quyền và lợi ích giữa các tổ chức, cá nhân với nhau trong quan hệ sở hữu trí tuệ như quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng & trong quan hệ chuyển giao công nghệ.

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Phương thức giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Căn cứ theo quy định tại Điều 317 Luật Thương mại 2005, các phương thức để giải quyết tranh chấp bao gồm:

Thương lượng giữa các bên

Thương lượng để giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức và đều có mục đích lợi nhuận được xem là hình thức giải quyết tranh chấp mà các bên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến thống nhất để tháo gỡ các mâu thuẫn phát sinh nhằm loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp của bên thứ ba. Hình thức giải quyết tranh chấp này sẽ không có sự ràng buộc của quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết.

Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại quy định hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại:

 • Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ;
 • Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
 • Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Điều kiện để tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại là các bên có thỏa thuận hòa giải. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp được quy định tại tại Điều 6 Nghị định 22/2017/ NĐ-CP về hòa giải thương mại.

Điều kiện để tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại là các bên có thỏa thuận hòa giải
Điều kiện để tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại là các bên có thỏa thuận hòa giải

Giải quyết tại Trọng tài

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài:

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội;
 • Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật;
 • Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình;
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài như sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp;
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Giải quyết tại Toà án

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án được quy định tại Chương II Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 như sau:

 • Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự;
 • Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;
 • Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự;
 • Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự;
 • Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;
 • Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai;
 • Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự;
 • Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm;
 • Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án;
 • Bảo đảm tranh tụng trong xét xử.

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận là một trong những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Theo điểm a khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức và đều có mục đích lợi nhuận.

Về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ, theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại nói chung và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận nói riêng là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc (nếu bị đơn là cá nhân) hoặc nơi bị đơn có trụ sở (nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức), trừ trường hợp các bên thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức.

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận từ phía Công ty Luật Cao Nguyên

 • Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
 • Nghiên cứu hồ sơ, định hướng phương án tối ưu và có lợi nhất cho khách hàng khi giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
 • Giải đáp các vướng mắc cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ khởi kiện và tư vấn các thủ tục có liên quan;
 • Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Công ty Luật Cao Nguyên về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Công ty Luật Cao Nguyên tự hào là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về vấn đề tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận nhé!

Thông tin liên hệ