Do tuổi cao nên ngại đi lại, tôi nhờ con trai tôi lĩnh hộ lương hưu có được không? Thủ tục như thế nào? (Trịnh Nhíp)
Luật sư tư vấn
Theo khoản 6 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được phép ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Do đó, ông được phép nhờ con trai mình lĩnh hộ lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Thứ nhất, ông lập Giấy ủy quyền cho con trai của ông được nhận thay lương hưu (theo Mẫu số 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) hoặc lập Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, ông nộp Giấy ủy quyền (theo Mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền trực tiếp cho cơ quan Bưu điện.
Lưu ý, ông và con trai ông cần biết những vấn đề này để tránh những bất tiện, rủi ro pháp lý về sau:
– Thời hạn con ông được phép lĩnh hộ lương hưu cho ông sẽ căn cứ vào thời hạn của Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền mà trước đó hai bên đã thỏa thuận.
– Con ông (người được ủy quyền) có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi ông (người hưởng) từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ Bảo hiểm xã hội.
Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM